Reset Password

€ 0 do € 10.000

Više opcija pretraživanja

Sigurnosni depozit

25.02.2018 by RentMe

SIGURNOSNI DEPOZIT

Neki domaćini, radi svoje sigurnosti mogu pored regularne cene smeštaja postaviti i uslov sigurnosni depozit. Ovo je suma novca, koju određuje sam domaćin i koja se uplaćuje sa rezervacijom smeštaja a koji RentMeEasy zadržava.U slučaju da nema prijavljenih primedbi od strane domaćina u roku od 24 časa a po napuštanju smeštaja od strane gosta, sigurnosni depozit se vraća gostu na njegov račun.

Ako domaćin zatraži sigurnosni depozit ili njegov deo, podnošenjem zahteva za isplatu, a u roku od 24 časa po napuštanju smeštaja od strane gosta, depozit će biti zadržan, sve dok RentMeEasy ne dobije podroban izveštaj.Izveštaj je neophodno da sadrži: dokumentaciju o šteti (najbolje fotografije, a može i videozapise, račune, fakture) te od gosta traži novac za nadoknadu štete tj. popravke.Savetujemo da domaćin i gost najpre sami putem RentMeEasy sajta, probaju da se dogovore o sumi novca za odštetu i nađu kompromisno rešenje.

U slučaju da to ne ide ka rešenju, možete uključiti RentMeEasy za pomoć u nalaženju kompromisa. Ako nakon analize dokumentacije i poruka koje su obje strane poslale utvrdimo da je potrebna novčana naknada, naplatit ćemo vam iznos zaloga. Zadržavamo pravo na naplatu iznosa zalogaa koristeći se vašim podacima o plaćanju koji se nalaze u našoj bazi podataka.

  • Promenite valutu

  • PRETRAGA

    € 0 do € 10.000

    Više opcija pretraživanja