Reset Password

€ 0 do € 10.000

Više opcija pretraživanja

Pronađite smeštaj

25.02.2018 by RentMe

Pronađite smeštaj u Grčkoj

Kada za određeni period unesete pretragu, dobijate ponudu apartmana sa pokazanim cenama za traženi period. RentMeEasy pruža i mogućnost da ponaosob izaberete željeno mesto i dobijete pregled smeštajnih jedinica.

Izborom smeštajne jedinice, dobijate prvi uvid u cenu i detaljan opis smeštaja.

Posredstvom RentMeEasy moguća je komunikacija na relaciji Domaćin – Gost.

Za pomoć i savet oko izabranog smeštaja, poželjno je koristiti date komentare a možete i konsultovati RentMeEasy za savet putem online podrške.

Gost sa Domaćinom dogovara pojedinosti oko cene smeštaja i kada je dogovor finaliziran među njima, RentMeEasy obrađuje vaučer sa instrukcijom za uplatu rezervacije.

RentMeEasysajt pruža sigurnost. Gost na ime rezervacije uplaćuje 100% na račun RentMeEasy. Domaćinu automatski po uplati rezervacije od strane gosta, RentMeEasy prosleđuje garanciju od 15%. Ostatak RentMeEasy zadržava do zaseljenja gosta, a domaćin dobija ostalih 85% u roku od  24 sata nakon dolaska gosta.

Novačane transakcije, možete vršiti preko dinarskog i deviznog računa ili putem servisa za međunarodni prijenos novca. Sva su plaćanja sigurna i obavljaju se putem RentMeEasy internetskog servisa plaćanja.

RentMeEasy uvek stoji na raspolaganju za konsultaciju Gostu ili Domaćinu oko donošenja konačne odluke.

Osim dogovora oko cene, Domaćin i Gost posredstvom RentMeEasy definišu i detalje oko načina zaseljenja u smeštaj, vreme zaseljenja i ostale pojedinosti.

Način zaseljenja je dogovor između vlasnika smeštaja i samog gosta. Domaćini mogu lično dočekati goste i predati im ključeve ili im poslati ključ po nekome ili ga ostaviti na unapred dogovorenom mestu.Najbitnije je ovo pravilno definisati

  • Promenite valutu

  • PRETRAGA

    € 0 do € 10.000

    Više opcija pretraživanja