Reset Password

€ 0 do € 10.000

Više opcija pretraživanja

Otkaz smeštaja gosta

25.02.2018 by RentMe

Otkaz smeštaja gosta:

Opravdani razlog otkaza rezervacije od strene gosta:

Problemi sa smeštajem a koji ispunjavaju uslove povratka novca dele se u 3 kategorije:

 • Domaćin gostu nije osigurao  mogućnost pristupa-ulaska u  smještaj.
 • Rezervisani smještaj se materijalno razlikuje od oglasa (npr. broj spavaćih soba, broj kreveta  ili lokacija).

Podnošenje zahteva za vraćanje novca

 • Morate nam se obratiti u roku od 24 sata od dolaska u smještaj kako bismo registrovali problem i odgodili isplatu novca domaćinu. U sklopu zahteva obavezo priložite fotografije i druge dokaze koji potkrepljuju vaše tvrdnje.
 • Odgovarajte na naše zahteve za dodatne informacije i pozive na saradnju.
 • Ne smete biti direktno ili indirektno odgovorni za nastanak problema.
 • Morate uložiti razuman napor da u saradnji i sa domaćinom pokušate ukloniti problem, što uključuje i obaveštavanje domaćina o postojanju problema, pre podnošenja zahteva, a putem našeg sajta RentMeEasy. Ovo ćemo proveriti u vašoj komunikaciji s domaćinom koju ste obavezni da vršite preko našeg sajta.

 

Neopravdani razglog otkaza rezervacije od strane gosta:

Razlozi koji nisu usko povezani sa samim smeštajem: nezadovoljstvo turističkim mestom, higijena turističkog mesta, vremenske prilike u najavi za taj period ili u tom periodu boravka u smeštaju, kvalitet morske vode, kvalitet plaže, neslaganje sa komšilukom, nemogućnost parkiranja, gužva, bolest nekog od gostiju………. Ovi i svi oni koji nisu navedeni kao opravdani razlozi, smatraju se neopravdanim i ne podležu povraćaju uplaćene rezervacije.

Ako Gost prosto reši da odustane od putovanja bez ikakvih razloga i o tome obavesti domaćina a posredstvom RentMeEasy, povraćaj rezervacije će biti izvršen na osnovu datuma pismenog otkaza smeštaja, što direktno predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada domaćinu i RentMeEasy, a izraženo je procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja:

-Ako se putovanje otkaže do 30 dana pre početka smeštaja, nadoknada se prosleđuje na račun domaćina i to u visini od 25% od uplaćenog depozita.   5% ostaje na računu RentMeEasy.

U ostalim slučajevima, uplaćeni depozit se ne vraća. Osim ako sam vlasnik smeštaja ne odluči drugačije.

 

 

 • Promenite valutu

 • PRETRAGA

  € 0 do € 10.000

  Više opcija pretraživanja