Reset Password

€ 0 do € 10.000

Više opcija pretraživanja

Otkaz smeštaja od strane domaćina

Otkaz domaćina:

Ako vam domaćin otkaže rezervaciju, imate dve mogućnosti:

 1. uplaćeni iznos iskoristiti za novu rezervaciju na RentMeEasy;
 1. dobiti povrat novca
  1. Ako se odlučite za ovu opciju, uplaćeni iznos bit će vam odmah dostupan za novu rezervaciju. Kad pronađete novi smještaj, iznos ćemo automatski prebaciti na trošak nove rezervacije te mu pridodati iznos koji ste dobili od RentMeEasy. Ako je cena nove rezervacije manja od cene prvobitne, razlika će vam biti vraćena.
  2. Povrat novca – u visini od 100% od RentMeEasy biće prebačen na vaš račun posredstvom RentMeEasy.

 

Opravdani razlog otkaza rezervacije od strene domaćina:

Domaćin sa punim pravom može otkazati smeštaj samo u slučaju da se sa samim smeštajem dogodilo nešto što umanjuje ili onemogućuje kvalitet boravka u njemu. Potrebno je od strane domaćina da se dostavi pismeno izvinjenje gostu posredstvom RentMeEasy sajta, kao i dokumentacija (fotografska na primer) koja dokazuje razlog otkaza smeštaja.

Neopravdani razlog otkaza smeštaja:

RentMeEasy će vam vratiti novac ili uložiti razuman napor da vam pronađe i rezerviše sličan smještaj za noćenja pokrivena datom sumom uplaćenom na ime rezervacije. Iznos povrata novca zavisit će o prirodi problema s putovanjem.

 

 • Promenite valutu

 • PRETRAGA

  € 0 do € 10.000

  Više opcija pretraživanja